Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng

Quay lại
Trình tự thực hiện:
Trong thời hạn hiệu lực của giấy phép, tổ chức được cấp phép gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng nộp hồ sơ về Cục Viễn thông - Bộ Thông tin và Truyền thông khi thay đổi về tên tổ chức được cấp phép, danh sách thành viên của mạng, cấu hình mạng, phạm vi hoạt động của mạng, loại hình dịch vụ cung cấp.
- Cục Viễn thông tiếp nhận và xem xét tính hợp lệ của hồ sơ trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và thông báo cho tổ chức biết về tính hợp lệ hồ sơ theo quy định.
- Khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Viễn thông phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định hồ sơ và cấp phép cho tổ chức, hoặc trình Bộ trưởng Bộ TTTT cấp phép cho tổ chức (đối với Đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi; miễn trừ ngoại giao, lãnh sự).
- Trường hợp từ chối cấp phép, Cục Viễn thông thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do từ chối cho tổ chức đề nghị cấp phép biết.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Cục Viễn thông
- Nộp qua hệ thống Bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng; mô tả chi tiết nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung;
- Các tài liệu khác có liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung nội dung giấy phép.
2. Số lượng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ là bản chính, 02 bộ là bản sao)
Thời hạn giải quyết:
 - Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
- Trường hợp có những vấn đề phát sinh đòi hỏi phải thẩm tra lại thì thời hạn cấp phép có thể kéo dài thêm nhưng không được quá 45 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cục Viễn thông
- Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với Đề nghị cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng của cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của các tổ chức quốc tế được hưởng quyền ưu đãi; miễn trừ ngoại giao, lãnh sự).
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng sửa đổi, bổ sung
Phí (nếu có):
Lệ phí cấp giấy phép thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ viễn thông theo quy định tại theo Thông tư số 03/2018/TT-BTC ngày 12/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính:
- Mức thu 500.000 VNĐ/giấy phép
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
 
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06 tháng 04 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Thông tin liên hệ:
Cục Viễn thông
Trụ sở chính: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại:  024.39436608  Fax:   024.37820998
Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn