Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Thống kê dịch vụ Công
Dịch vụ công mức 2: 167
Dịch vụ công mức 3: 59
Dịch vụ công mức 4: 14
Tổng số dịch vụ công: 240
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan thực hiện
1 Mức độ 3 Cấp giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
2 Mức độ 3 Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
3 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
4 Mức độ 3 Cấp chứng thư số cho tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
5 Mức độ 3 Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Công nghệ thông tin, điện tử Trung tâm Chứng thực điện tử Quốc gia
6 Mức độ 3 Cấp giấy phép bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
7 Mức độ 3 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính
8 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn Bưu chính Vụ Bưu chính
9 Mức độ 3 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Bưu chính Vụ Bưu chính
10 Mức độ 3 Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính Bưu chính Vụ Bưu chính