Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng do bị mất hoặc bị hư hỏng

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện
Trường hợp giấy phép bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép, trong đó nêu rõ lý do tới Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét và cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Nộp qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị cấp lại giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện
Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Phí, lệ phí (nếu có)
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có)
Nộp phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số đầy đủ.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
- Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.36882333