Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện
Thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng được thực hiện trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi một trong các thông tin sau: người đại diện theo pháp luật, địa chỉ trụ sở, tên giao dịch.
Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị thay đổi nội dung giấy phép tại Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Thông tin và Truyền thông thẩm tra, cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp với các nội dung thay đổi; trường hợp từ chối cấp, phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Nộp qua hệ thống bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ
1. Thành phần hồ sơ:
- Đơn đề nghị thay đổi nội dung giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng;
- Báo cáo mô tả chi tiết nội dung đề nghị thay đổi và các tài liệu liên quan.
2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết
15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Tổ chức
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện
Giấy phép cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số công cộng
Phí, lệ phí (nếu có)
Không có
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục)
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính
Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27/9/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số.
Thông tin liên hệ:
Địa chỉ: Tầng 7, tòa nhà Cục Tần số Vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.36882333