Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng

Nộp hồ sơ Quay lại
Trình tự thực hiện:
Trong trường hợp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng còn hiệu lực và bị mất hoặc bị hư hỏng, doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép tới Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục An toàn thông tin)
Doanh nghiệp có nhu cầu cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng nộp hồ sơ đề nghị tại Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng cho doanh nghiệp.
Cách thức thực hiện:
- Nộp trực tiếp tại trụ sở Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Nộp thông qua dịch vụ bưu chính;
- Nộp trực tuyến.
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng gồm có:
- Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng;
2. Số lượng hồ sơ:
- 01 bộ.
Thời hạn giải quyết:
03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức, doanh nghiệp
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bộ Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng
Lệ phí/phí:
100.000/lần cấp
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:
Không có.
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 19 tháng 11 năm 2015;
- Nghị định số 108/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an toàn thông tin mạng;
- Thông tư số 269/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí thuộc lĩnh vực an toàn thông tin.
- Thông tư số 13/2018/TT-BTTTT ngày 15 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Danh mục sản phẩm an toàn thông tin mạng nhập khẩu theo giấy phép và trình tự thủ tục, hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng.
Thông tin liên hệ:
Cục An toàn Thông tin
Tầng 8, Tòa nhà Cục Tần số vô tuyến điện, 115 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
Điện thoại: 024.39436684
Fax: 024.39436684