Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cấp lại giấy phép viễn thông (Áp dụng đối với cấp phép thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, cấp phép thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, cấp phép lắp đặt cáp viễn thông trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; Không áp dụng đối với cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông quy định tại Thông tư 12/2013/TT-BTTTT)

Quay lại
Trình tự thực hiện:
- Trường hợp giấy phép viễn thông bị mất, rách, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp được cấp phép phải gửi đơn đề nghị cấp lại giấy phép viễn thông tới Cục Viễn thông
- Cục Viễn thông xem xét cấp lại hoặc trình Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông xét cấp lại giấy phép.
Cách thức thực hiện:
- Trực tiếp tại Cục Viễn thông;
- Qua hệ thống bưu chính
Thành phần, số lượng hồ sơ:
1. Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị đề nghị cấp lại giấy phép viễn thông theo mẫu do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành;
Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết:
Khi nhận đủ hồ sơ theo quy định, Cục Viễn thông xét cấp lại (đối với Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Cục trưởng Cục Viễn thông) hoặc trình Bộ trưởng Bộ TTTT cấp lại giấy phép cho doanh nghiệp (Đối với Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ trưởng)
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:
Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
 + Cục Viễn thông (đối với loại hình dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông không sử dụng băng tần số vô tuyến điện)
 + Bộ Thông tin và Truyền thông (đối với loại hình dịch vụ viễn thông trên mạng viễn thông sử dụng băng tần số vô tuyến điện)
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
Giấy phép nghiệp vụ viễn thông       
Phí (nếu có):
Chưa quy định     (hay là không có)  
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
Mẫu đơn đề nghị cấp lại giấy phép viễn thông theo quy định của Bộ TT&TT
Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
Không có
Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
Nghị định 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông;
Thông tư số 12/2013/TT-BTTTT ngày 13/05/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn cấp phép kinh doanh dịch vụ viễn thông.
Thông tin liên hệ:
Cục Viễn thông
Trụ sở chính: Tòa nhà Cục Viễn Thông, đường Dương Đình Nghệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại:  024.39436608  Fax:   024.37820998
Email: vnta@mic.gov.vn 
Website: http://vnta.gov.vn