Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng đăng ký Dịch vụ công

07/08/2018 07:45 SA

 I. Đăng ký tài khoản:

1.  Nhập chuột vào Logo Dịch vụ công trên trang chủ Cổng TTĐT Bộ TT&TT http://mic.gov.vn hoặc truy cập địa chỉ: http://dvc.mic.gov.vn.
 
dvc1.JPG
 
 
2. Nếu đã có tài khoản thì nhấp chuột vào đăng nhập để sử dụng, nếu chưa có nhấp chuột vào banner Đăng ký tài khoản như hình dưới:
dvc2.JPG
 
 
3. Điền đầy đủ thông tin theo mẫu đăng ký:
 
 dvc3.JPG
4. Nếu tài khoản đại diện cho một tổ chức, tổ chức, cá nhân cần điền thêm thông tin về người liên hệ, chọn Cơ quan chủ quản của DVC tổ chức, cá nhân muốn đăng ký (có thể chọn nhiều dịch vụ thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau bằng cách nhấn nút Thêm, sau đó nhấn nút Đăng ký tài khoản:
dvc4.JPG
 
dvc5.JPG
 
 
5. Sau khi đăng ký tài khoản, thông tin của tổ chức, cá nhân sẽ được gửi đến cơ quan chủ quản của dịch vụ công mà tổ chức, cá nhân đăng ký để phê duyệt và kích hoạt tài khoản. Trường hợp tổ chức, cá nhân đăng ký nhiều dịch vụ công thuộc nhiều cơ quan chủ quản khác nhau, hệ thống sẽ mặc định gửi thông tin cho cơ quan chủ quản đầu tiên mà tổ chức, cá nhân đăng ký.
 
6. Khi tài khoản được kích hoạt, tổ chức, cá nhân sẽ nhận được một email thông báo vào tài khoản email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký.